Workshop 'Genius Loci'

Hällefors / Bredsjö
17-18 november 2006

 

 


 

Gläntan - en öppning i skogen
Ett gränsland mellan ljus och mörker
En helig plats
berörd av himmelens gudar -
öppnad av blixten
Ett rum fyllt med myter och magi

Gläntan en plats för
fantasi och upplevelse

Gläntan
på egna villkor
En skogens plats av
födelse och död
En livets mix av
vatten, ljus och värme

Här föddes boningen -
blev till gårdar och byar,
växte till städer

Världen börjar i gläntan

Bild: Helen Uliczka

 

 

 

Gläntans vägvisare:

Lars Öivind Knutsen
Naturfilmare med fokus
människans känslomässiga
förhållande till naturen
.
 

 

Ida Junker
Muntlig berättare och konstnär -
"Alla kan berätta."
Ida hjälper oss att viska livets
saga ur gläntans djup
.
hemsida

 

Jan van Boeckel
Antropolog och konstnär.
Tidigare Upplevelsem
ötesplatsens
internationella medarbetare
hemsida

I ett ögonblick öppnas sig nedanför en Slideshow
foton tagna av Marina Nilsdotter Werdin, Per Jancovius och Jan van Boeckel

 

 

 

 


Enen bor i ljuset,
kvävs i skogens skugga.
Ängens mörka väktare,
sticker mjuka mulen. 

Rönnen, tanig i vägkanten,
trängd av granplantering,
biten av älgen.
Drömmer om röda bär i snö
och glada fågelflockar.

 Hasselns mjuka runda grönska
föder fyrfota långsvansing
med nötter,
hennes pollen
blir till humlans ägg. 

Knivvass skärva,
aska från urminnes utbrott.
Svart, grå, gul, grön, eller rosa,
fodrar hälleflintan masugnens vägg.

 Helen Uliczka